Nguyễn Trường Giang

Chuyên gia huấn luyện kinh doanh

Khóa học

1

Học viên

2

Nhận xét của tôi

0

Giới thiệu ngắn

Thạc sĩ khoa học
Nguyễn Trường Giang
Chủ tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành
Công ty ZClouding International

My Courses